top of page

LA AICE (Associació Internacional de Ciutats Educadores)

logo-es%20aice_edited.png

L'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1994 amb l'objectiu de ser una estructura permanent de col·laboració entre les Administracions Locals compromeses amb la Carta de Ciutats Educadores.

Qualsevol govern local que accepti el compromís establert a la Carta pot esdevenir un membre actiu de l'Associació. A començament de l'any 2020, més de 500 ciutats de 36 països de tots els continents formen part de l'AICE.

Carta de Ciutats Educadores

Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat.

 

Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar.

 

La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolonya, 1994), al VIII Congrés (Gènova, 2004) i l’any 2020 per a adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.

La Carta es fonamenta en:

 • la Declaració Universal de Drets Humans (1948);

 • la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial (1965);

 • el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966);

 • la Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989);

 • la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990);

 • la 4a Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Pequín (1995);

 • la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001);

 • la Carta Mundial pel Dret a la Ciutat (2005);

 • la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006);

 • l’Acord de París sobre el Clima (2015) i

 • l’Agenda 2030

logo%20coberta%20carta%20AICE_edited.jpg

PDF Carta de Ciutats Educadores

bottom of page